Triển khai DLT sẵn có cho doanh nghiệp.

Triển khai một cú nhấp chuột, chơi tốt với cơ sở hạ tầng hiện tại của bạn & dApps.

Thiết lập một cú nhấp chuột.

Đứng dậy và chạy trong thời gian không mã nguồn mở không phải là phức tạp!

Kubernetes dàn nhạc.

Triển khai với các công nghiệp tiêu chuẩn containerization và Kubernetes dàn nhạc-nó chỉ hoạt động.

ETH-RPC tương thích.

Tất cả các dApps và dụng cụ hiện tại của bạn chỉ hoạt động như mong đợi được kích hoạt bởi các API tương thích ngược ETH-RPC hoàn toàn của chúng tôi.