Cố vấn kỹ thuật

Cơ chế đồng thời lấy cảm hứng từ STM

Lấy cảm hứng từ nguyên tắc của bộ nhớ giao dịch phần mềm,Taraxa vượt qua xử lý giao dịch song song khấu trừ, các cấu trúc dữ liệu đồng thời tích hợp và kích thích nút giảm thiểu xung đột và thực hiện đồng thời ở cấp nút. 

Hoàn thiện nhanh chóng DAG

Block DAG rất có lợi cho việc hiện thựct trình độ đồng thời theo chiều ngang nhưng không có bất biến thực sự. Việc không thể thay đổi là rất quan trọng đối với hợp đồng thông minh và hầu hết các hợp đồng thông minh trên các tài khoản ẩn danh trên blockchain có thể gây ra tác động rộng rãi. Taraxa giới thiệu sự đồng thuận PBFT dựa trên VRF để đạt được sự bất biến nhanh chóng thực sự. Điều này cho phép các ứng dụng tương tác với các hợp đồng thông minh một cách an toàn. 

Fuzzy sharding

Để tối đa hóa ứng dụng khối, mạng nút xử lý toàn bộ nút thông qua thuật toán sắp xếp đồ thị được mã hóa, thiết lập thông minh tính hợp lệ của khối mới với chi phí tối thiểu và đồng thời xác định tính hợp pháp của giao dịch. Cách thức xử lý này là fuzzy, nhằm giảm thiểu nhu cầu hợp tác thời gian thực và giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Giao thức thích ứng

Trạng thái của mạng nút liên tục thay đổi và các quy tắc điều chỉnh hành vi giao thức nên có khả năng thích ứng và thông minh như nhau, thay vì thông qua các diễn đàn trực tuyến. Các quy tắc giao thức lõi Taraxa như tốc độ tạo khối, kích thước khối và kích thước ủy ban được tính toán và xác định một cách linh hoạt, tránh các nhánh cứng (và chia tách cộng đồng).

Nút Trustless

Hầu hết các thiết bị cạnh IoT có tài nguyên hạn chế và không thể chạy các nút đầy đủ. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng đối với toàn bộ các mà chúng phụ thuộc vào, chỉ là một sự mù quáng. Taraxa đã tạo ra một giải pháp thực tế cho phép các nút ánh sáng thực hiện các cuộc thăm dò nhóm ngẫu nhiên trên mạng để xác minh tính xác thực của thông tin chúng nhận được.

Bản đồ đường

Late 2017 / early 2018

Khái niệm hóa Taraxa

2018-Q2/Q3

Khởi động, tiến hành nghiên cứu sơ bộ, công cụ viết, thành lập nhóm nghiên cứu, phác thảo sách trắng bản đầu tiên

2018-Q4

Thành lập một nhóm các kỹ sư phát triển, nghiên cứu chuyên sâu và bắt đầu viết khung blockchain cơ bản.

2019-Q1

Hoàn thành chức năng sổ cái phân tán và hoàn thành việc kiểm tra đơn vị. 

2019-Q2

Phát triển mạng thử nghiệm, Khối tích hợp thuật toán đồng thuận DAG / VRF-PBFT và VM, Dự thảo sách trắng phiên bản thứ hai. 

2019-Q3

Mở mạng thử nghiệm, thử nghiệm chuyên sâu về hiệu suất mạng, SDK nhà phát triển, DApp từ phía đối tác, đánh giá bảo mật bên ngoài.

2019-Q4

Sách thiết kế hệ thống kinh tế được mã hóa, các nút điều hành cuộc bầu cử.

2020

Ra mắt trang chủ.

0
0