Mục đích xây dựng kiến trúc phi tập hợp

Được xây dựng từ mặt đất lên đến thúc đẩy đổi mới kinh doanh nhanh chóng bằng cách xây dựng sự tự tin giao dịch trong và ngoài doanh nghiệp của bạn, tự động, nhanh chóng và an toàn.

Khả năng mở rộng mà không hy sinh bảo mật hoặc phân tán

Single Chain của Tough thương mại-offs

Tại sao tôpô chuỗi đơn cần nâng cấp.

Khối DAG và bằng chứng cổ phần

Làm thế nào Taraxa là bao gồm hơn và thân thiện với môi trường với khối DAG và PoS.

An toàn và công bằng khối DAG đặt hàng

Giải quyết vấn đề đặt hàng vô tư đầy thách thức trong khi đảm bảo chống lại các cuộc tấn công độc hại.

Đề xuất công bằng và hiệu quả

Làm thế nào để sao chép ngẫu nhiên của PoW, chậm trễ mà không phá hủy môi trường của hành tinh.

True finality cho khối DAG

Sử dụng một quy trình PBFT không đồng bộ và có khả năng mở rộng cao để giới thiệu tính hoàn thiện và thời gian thực vào khối DAG.