Cập nhật công nghệ hàng tuần của Taraxa: Tuần 2019 46

1_p9I7aTDHKuqSJ6qo5hDOLA

Vào cuối tháng 10, chúng tôi đã phát hành bản cập nhật hàng tháng thứ hai của mình, “Aphrogenes”, cho Taraxa testnet . Tôi khuyến khích bạn đọc thêm về nó. Tuần này chứng kiến sự hoàn thành của hai lần chạy nước rút đầu tiên để nâng cấp testnet hàng tháng tiếp theo của chúng tôi. Ngoài việc khắc phục các vấn đề về hiệu năng khi chúng phát sinh trong các bản phát hành testnet ban đầu của chúng tôi, chúng tôi đã làm việc để dọn sạch các đoạn mã là bằng chứng khái niệm và thay thế chúng bằng các triển khai mạnh mẽ. Tuần này chúng tôi đã hoàn thành việc thực hiện các lớp và phương thức cơ bản cho chương trình đề xuất khối hiệu quả (không có câu đố PoW), công bằng (giao thức bao gồm) và sơ đồ khối nhanh (DAG).


Đồng bộ hóa nút đầy đủ

  • Tối ưu hóa việc xả hàng của các khối PBFT được đồng bộ hóa nếu bất kỳ khối nào không xác thực phiếu bầu chứng nhận
  • Đã hoàn thành đánh giá mã để cải tiến đồng bộ hóa PBFT
  • Các trường hợp kiểm tra đơn vị sắp xếp VRF đã sửa đổi

Đề án đề xuất khối hiệu quả

  • Đã tạo trình bao bọc VRF C ++ thực hiện các phương thức cần thiết của chúng tôi
  • Lớp bỏ phiếu được tái cấu trúc để sắp xếp VRF thực sự
  • Đã sửa lỗi kiểm tra đơn vị để sử dụng bộ cặp khóa VRF thực sự mới

Lớp thực thi

  • Hoàn thành triển khai khối Ethereum dưới dạng thành phần của giai đoạn khối DAG và tạo yêu cầu kéo

Stay tuned.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Để lại một trả lời

0
0