Thông báo bảo mật Taraxa

Cập nhật mới nhất:

Taraxa Foundation (“Taraxa”, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi”) cung cấp một sổ cái công khai nhanh, có thể mở rộng và thân thiện với thiết bị được thiết kế để giúp khách hàng theo dõi các dự án của họ và các quy trình kinh doanh khác. Thông báo bảo mật này (“Thông báo bảo mật”) được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và hỗ trợ bạn thực hiện các quyền riêng tư có sẵn cho bạn.

PHẠM VI

Thông báo bảo mật này áp dụng cho thông tin cá nhân được chúng tôi xử lý trong doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm cả trên trang web, ứng dụng di động và các dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác (gọi chung là “Dịch vụ”). Thông báo bảo mật này áp dụng cho tất cả các bộ phận điều hành, công ty con, chi nhánh và chi nhánh của chúng tôi.

THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Thông tin tài khoản . Khi bạn tạo tài khoản người dùng, chúng tôi sẽ thu thập tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về nền tảng của bạn, chẳng hạn như bạn là người dùng doanh nghiệp, nhà phát triển hoặc nhà đầu tư.

Thông tin dự án . Chúng tôi thu thập thông tin về những người bạn mời đóng góp cho dự án của bạn. Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hoặc số nhận dạng khác của một người làm việc với bạn trong một dự án. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ gửi email cho người đó thay mặt bạn mời người đó sử dụng Dịch vụ.

Thông tin liên kết . Chúng tôi có thể thu thập thông tin về sự tham gia của bạn vào chương trình liên kết của chúng tôi, bao gồm thông tin về những người bạn mời sử dụng Dịch vụ như một phần của chương trình của chúng tôi.

Thông tin thanh toán . Khi bạn tạo tài khoản trên Dịch vụ, chúng tôi có thể nhận thông tin thanh toán cho phép bạn thanh toán cho chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp thanh toán của bên thứ ba để xử lý thanh toán trên Dịch vụ. Chúng tôi có thể nhận thông tin liên quan đến thông tin thanh toán của bạn, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán và thông tin giao dịch, nhưng chúng tôi không trực tiếp lưu trữ thông tin thanh toán trên Dịch vụ.

Liên lạc của bạn với chúng tôi . Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn như địa chỉ email, số điện thoại hoặc địa chỉ gửi thư khi bạn yêu cầu thông tin về Dịch vụ của chúng tôi, đăng ký nhận bản tin hoặc chương trình khách hàng thân thiết, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc kỹ thuật, xin việc hoặc liên lạc với chúng tôi.

Khảo sát . Chúng tôi có thể liên hệ với bạn để tham gia vào các cuộc khảo sát. Nếu bạn quyết định tham gia, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định có thể bao gồm thông tin cá nhân.

Nội dung truyền thông xã hội . Chúng tôi có thể cung cấp diễn đàn, blog hoặc các trang truyền thông xã hội. Bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp trên các kênh này sẽ được coi là “công khai” và không chịu sự bảo vệ quyền riêng tư.

Đăng ký rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi . Chúng tôi có thể chạy rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi. Thông tin liên lạc bạn cung cấp có thể được sử dụng để liên lạc với bạn về rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi và cho các mục đích quảng cáo, tiếp thị và kinh doanh khác, nếu được pháp luật cho phép. Trong một số khu vực pháp lý, chúng tôi được yêu cầu chia sẻ công khai thông tin của người chiến thắng.

Thông tin được thu thập tự động hoặc từ người khác

Thu thập dữ liệu tự động . Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhất định khi bạn sử dụng Dịch vụ. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ giao thức Internet (IP), cài đặt người dùng, địa chỉ MAC, số nhận dạng cookie, nhà cung cấp dịch vụ di động, quảng cáo di động và các số nhận dạng duy nhất khác, chi tiết về trình duyệt, hệ điều hành hoặc thiết bị, thông tin vị trí, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang của bạn bạn truy cập trước, trong và sau khi sử dụng Dịch vụ, thông tin về các liên kết bạn nhấp và thông tin khác về cách bạn sử dụng Dịch vụ. Thông tin chúng tôi thu thập có thể được liên kết với tài khoản và các thiết bị khác.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các loại nội dung bạn tương tác và tần suất cũng như thời gian hoạt động của bạn. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin của bạn với thông tin mà người khác cung cấp khi họ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin về bạn khi họ gắn thẻ bạn.

Cookie, Thẻ pixel / Đèn hiệu web, Thông tin phân tích và công nghệ quảng cáo dựa trên sở thích

Chúng tôi, cũng như các bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng khác trên Dịch vụ, có thể sử dụng cookie, thẻ pixel, bộ nhớ cục bộ và các công nghệ khác (“Công nghệ”) để tự động thu thập thông tin qua Dịch vụ. Công nghệ về cơ bản là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác cho phép chúng tôi và các đối tác của chúng tôi ghi lại một số thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn truy cập hoặc tương tác với Dịch vụ của chúng tôi.

 • Bánh quy. Cookies là các tệp văn bản nhỏ được đặt trong trình duyệt máy tính của khách truy cập để lưu trữ tùy chọn của họ. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn chặn và xóa cookie. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều đó, Dịch vụ có thể không hoạt động đúng.
 • Thẻ pixel / Đèn hiệu web . Thẻ pixel (còn được gọi là đèn hiệu web) là một đoạn mã được nhúng trong Dịch vụ thu thập thông tin về sự tham gia của người dùng trên trang web đó. Việc sử dụng pixel cho phép chúng tôi ghi lại, ví dụ, người dùng đã truy cập một trang web hoặc nhấp vào một quảng cáo cụ thể.

Phân tích . Chúng tôi cũng có thể sử dụng Google Analytics và các nhà cung cấp dịch vụ khác để thu thập thông tin về hành vi của khách truy cập và nhân khẩu học của khách truy cập trên Dịch vụ của chúng tôi. Để biết thêm thông tin về Google Analytics, vui lòng truy cập www.google.com/policies/privacy/partners/. Bạn có thể từ chối thu thập và xử lý dữ liệu của Google do bạn sử dụng Dịch vụ bằng cách truy cập http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Thông tin từ các nguồn khác. Chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm thông qua các dịch vụ và tổ chức của bên thứ ba để bổ sung thông tin do bạn cung cấp. Ví dụ: nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như cửa hàng ứng dụng, dịch vụ đăng nhập của bên thứ ba hoặc trang web mạng xã hội, chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ ứng dụng của bên thứ ba mà bạn đã tạo công khai thông qua các thiết lập quyền riêng tư của bạn. Thông tin chúng tôi thu thập thông qua các dịch vụ này có thể bao gồm tên của bạn, số nhận dạng người dùng, tên người dùng, địa điểm, giới tính, ngày sinh, email, ảnh hồ sơ và danh bạ của bạn được lưu trong dịch vụ đó. Thông tin bổ sung này cho phép chúng tôi xác minh thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi và để tăng cường khả năng cung cấp cho bạn thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập để:

Hoàn thành hợp đồng của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Quản lý thông tin và tài khoản của bạn.
 • Cung cấp quyền truy cập vào một số khu vực, chức năng và tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi.
 • Giao tiếp với bạn về tài khoản của bạn, các hoạt động trên Dịch vụ và Thông báo bảo mật của chúng tôi sẽ thay đổi.
 • Cam kết các hoạt động để xác minh hoặc duy trì chất lượng hoặc an toàn của dịch vụ hoặc thiết bị.
 • Xử lý thông tin tài chính của bạn và các phương thức thanh toán khác cho các sản phẩm hoặc Dịch vụ đã mua.
 • Cung cấp dịch vụ quảng cáo, phân tích và tiếp thị.
 • Cung cấp Dịch vụ thay mặt cho khách hàng của chúng tôi, chẳng hạn như duy trì hoặc phục vụ tài khoản, cung cấp dịch vụ khách hàng và xác minh thông tin khách hàng.
 • Xử lý các ứng dụng và giao dịch.
 • Cho phép bạn đăng ký sự kiện.

Phân tích và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Phát hiện sự cố bảo mật, bảo vệ chống lại hoạt động độc hại, lừa đảo, lừa đảo hoặc bất hợp pháp và truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó.
 • Đo lường sự quan tâm và sự tham gia vào Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thực hiện nghiên cứu để phát triển và trình diễn công nghệ.
 • Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, quy trình tiếp thị hoặc bảo mật để cải thiện hiệu suất, khả năng phục hồi, độ tin cậy hoặc hiệu quả của chúng.
 • Cải thiện, nâng cấp hoặc nâng cao Dịch vụ của chúng tôi.
 • Phát triển sản phẩm và dịch vụ mới.
 • Đảm bảo kiểm soát chất lượng nội bộ.
 • Xác minh danh tính của bạn và ngăn chặn gian lận.
 • Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm giảm chức năng dự định hiện có.
 • Thực thi các điều khoản và chính sách của chúng tôi.
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc có thể được yêu cầu vì lợi ích công cộng.

Cung cấp cho bạn nội dung và Dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như:

 • Cung cấp cho bạn các tài liệu tùy chỉnh về ưu đãi, sản phẩm và Dịch vụ có thể được quan tâm, bao gồm nội dung hoặc Dịch vụ mới.
 • Kiểm toán liên quan đến tương tác, giao dịch và các hoạt động tuân thủ khác.
 • Các mục đích khác mà bạn đồng ý, được thông báo hoặc được tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin cá nhân.

Sử dụng thông tin tổng hợp và không xác định. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân và dữ liệu khác về bạn để tạo thông tin được nhận dạng và tổng hợp, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học được nhận dạng, thông tin vị trí không nhận dạng, thông tin về máy tính hoặc thiết bị mà bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, hoặc các phân tích khác mà chúng tôi tạo ra.

Chia sẻ nội dung với bạn bè hoặc đồng nghiệp. Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp nhiều công cụ và chức năng khác nhau. Ví dụ: chúng tôi có thể cho phép bạn cung cấp thông tin về bạn bè của bạn thông qua các dịch vụ giới thiệu của chúng tôi. Các dịch vụ giới thiệu của chúng tôi có thể cho phép bạn chuyển tiếp hoặc chia sẻ nội dung nhất định với bạn bè hoặc đồng nghiệp, chẳng hạn như email mời bạn bè của bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin quy trình về hành vi của khách hàng của chúng tôi (với tư cách là bộ xử lý)

Cách chúng tôi sử dụng công nghệ thu thập tự động. Chúng tôi, cũng như các bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng khác trên Dịch vụ, có thể sử dụng cookie, thẻ pixel, bộ nhớ cục bộ và các công nghệ khác để tự động thu thập thông tin thông qua Dịch vụ. Việc sử dụng các Công nghệ này của chúng tôi thuộc các loại chung sau:

 • Cần thiết hoạt động . Điều này bao gồm các Công nghệ cho phép bạn truy cập vào Dịch vụ, ứng dụng và công cụ của chúng tôi được yêu cầu để xác định hành vi trang web bất thường, ngăn chặn hoạt động gian lận và cải thiện bảo mật hoặc cho phép bạn sử dụng chức năng của chúng tôi.
 • Hiệu suất liên quan . Chúng tôi có thể sử dụng Công nghệ để đánh giá hiệu suất của Dịch vụ của mình, bao gồm cả một phần trong các hoạt động phân tích để giúp chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng Dịch vụ.
 • Chức năng liên quan . Chúng tôi có thể sử dụng các Công nghệ cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn chức năng nâng cao khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Điều này có thể bao gồm nhận dạng bạn khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi hoặc theo dõi các tùy chọn, sở thích hoặc các mục trong quá khứ được chỉ định của bạn.
 • Quảng cáo hoặc nhắm mục tiêu liên quan . Chúng tôi có thể sử dụng Công nghệ của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba để phân phối nội dung, bao gồm quảng cáo có liên quan đến sở thích của bạn, trên Dịch vụ của chúng tôi hoặc trên các trang web của bên thứ ba.

Theo dõi thiết bị chéo

Thông báo về trang web của bên thứ ba, Nền tảng truyền thông xã hội và Bộ công cụ phát triển phần mềm. Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác và các trang web khác có thể tham chiếu hoặc liên kết đến trang web của chúng tôi hoặc các Dịch vụ khác. Những trang web khác không được kiểm soát bởi chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc chính sách bảo mật của từng trang web và ứng dụng mà họ tương tác. Chúng tôi không xác nhận, sàng lọc hoặc phê duyệt và không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ hoặc nội dung về quyền riêng tư của các trang web hoặc ứng dụng khác đó. Truy cập các trang web hoặc ứng dụng khác này có nguy cơ của riêng bạn.

Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các blog, diễn đàn, trang truyền thông xã hội và các tính năng nhắn tin riêng tư có thể truy cập công khai. Khi sử dụng các Dịch vụ như vậy, bạn phải chịu rủi ro rằng thông tin cá nhân do bạn cung cấp có thể được xem và sử dụng bởi các bên thứ ba cho bất kỳ mục đích nào. Ngoài ra, các nút phương tiện truyền thông xã hội như Facebook và LinkedIn (có thể bao gồm các tiện ích như nút “chia sẻ” này hoặc các chương trình nhỏ tương tác khác) có thể có trên trang web của chúng tôi. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang nào bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép tính năng hoạt động chính xác. Các tính năng truyền thông xã hội này được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Các tương tác của bạn với các tính năng này ngoài việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi chịu sự chi phối của Thông báo bảo mật của công ty cung cấp nó.

Chúng tôi có thể sử dụng API của bên thứ ba và bộ công cụ phát triển phần mềm (“SDK”) như một phần chức năng của Dịch vụ của chúng tôi. API và SDK có thể cho phép các bên thứ ba bao gồm các đối tác phân tích và quảng cáo thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác nhau bao gồm cung cấp dịch vụ và nội dung phân tích phù hợp hơn với bạn. Để biết thêm thông tin về việc chúng tôi sử dụng API và SDK, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được nêu dưới đây.

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA BẠN ĐẾN CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các loại bên thứ ba sau:

Nhà cung cấp dịch vụ . Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi. Các loại nhà cung cấp dịch vụ (bộ xử lý) mà chúng tôi ủy thác thông tin cá nhân bao gồm: CNTT và các dịch vụ liên quan; thông tin và dịch vụ; bộ xử lý thanh toán; nhà cung cấp dịch vụ khách hàng; và các nhà cung cấp để hỗ trợ việc cung cấp Dịch vụ.

Đối tác kinh doanh . Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tác kinh doanh mà chúng tôi cùng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, tên đối tác kinh doanh của chúng tôi sẽ xuất hiện cùng với tên của chúng tôi.

Chi nhánh . Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty liên kết của chúng tôi.

Đối tác quảng cáo . Thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cho phép các đối tác quảng cáo bên thứ ba đặt Công nghệ và các công cụ theo dõi khác để thu thập thông tin liên quan đến hoạt động và thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP, số nhận dạng di động, trang đã truy cập, vị trí, thời gian trong ngày). Chúng tôi cũng có thể kết hợp và chia sẻ thông tin đó và các thông tin khác (như thông tin nhân khẩu học và lịch sử mua hàng trong quá khứ) với các đối tác quảng cáo bên thứ ba. Các đối tác quảng cáo này có thể sử dụng thông tin này (và thông tin tương tự được thu thập từ các trang web khác) cho mục đích phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn khi bạn truy cập trang web của bên thứ ba trong mạng của họ. Thực tiễn này thường được gọi là “quảng cáo dựa trên sở thích” hoặc “quảng cáo hành vi trực tuyến. Chúng tôi có thể cho phép truy cập vào dữ liệu khác được Dịch vụ thu thập để chia sẻ thông tin có thể hữu ích, có liên quan, có giá trị hoặc theo cách khác mà bạn quan tâm. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác quảng cáo bên thứ ba, bạn có thể làm theo các hướng dẫn bên dưới.

Tiết lộ để bảo vệ chúng tôi hoặc người khác . Chúng tôi có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ bất kỳ thông tin nào chúng tôi lưu trữ liên quan đến bạn với các bên ngoài nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là bắt buộc hoặc phù hợp để: tuân thủ các quy định pháp luật hoặc yêu cầu an ninh quốc gia và quy trình pháp lý, như tòa án đặt hàng hoặc trát hầu tòa; bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của bạn, của chúng tôi hoặc của người khác; thực thi các chính sách hoặc hợp đồng của chúng tôi; thu số tiền còn nợ chúng tôi; hoặc hỗ trợ điều tra hoặc truy tố các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế.

Tiết lộ trong sự kiện sáp nhập, bán hoặc chuyển nhượng tài sản khác . Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, tài trợ do siêng năng, tổ chức lại, phá sản, nhận, mua hoặc bán tài sản hoặc chuyển dịch vụ sang nhà cung cấp khác, thì thông tin của bạn có thể được bán hoặc chuyển giao như một phần của giao dịch đó, như được pháp luật và / hoặc hợp đồng cho phép.

LỰA CHỌN CỦA BẠN

Chung

Bạn có một số lựa chọn nhất định về thông tin cá nhân của mình. Nơi bạn đã đồng ý xử lý thông tin cá nhân của bạn,

Bạn có thể dừng hoặc hạn chế vị trí Công nghệ trên thiết bị của mình hoặc xóa chúng bằng cách điều chỉnh tùy chọn của bạn khi trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho phép. Ngành quảng cáo trực tuyến cũng cung cấp các trang web mà bạn có thể từ chối nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu từ các đối tác dữ liệu và các đối tác quảng cáo khác tham gia vào các chương trình tự điều chỉnh. Bạn có thể truy cập những mục này và tìm hiểu thêm về quảng cáo được nhắm mục tiêu và sự lựa chọn và quyền riêng tư của người tiêu dùng tại www.networkad Quảng cáo.org / quản trị / optợi.asp , http://www.youronlinechoices.eu/ , https://youradchoices.ca/choices/ www.aboutads.info / lựa chọn / . Để chọn riêng cho các ứng dụng di động trên thiết bị di động, bạn có thể tải xuống ứng dụng AppChoices của DAA từ cửa hàng ứng dụng của thiết bị. Ngoài ra, đối với một số thiết bị, bạn có thể sử dụng các điều khiển nền tảng của thiết bị trong cài đặt của mình để thực hiện lựa chọn.

Xin lưu ý rằng bạn phải chọn không tham gia riêng biệt trong từng trình duyệt và trên từng thiết bị. Quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba có chứa liên kết AdChoices có thể đã được chuyển hướng đến bạn dựa trên thông tin được thu thập bởi các đối tác quảng cáo theo thời gian và trên các trang web. Các quảng cáo này cung cấp một cơ chế để từ chối sử dụng thông tin này của các đối tác quảng cáo cho các mục đích quảng cáo dựa trên sở thích.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Tùy thuộc vào vị trí của bạn và theo luật hiện hành, bạn có thể có quyền:

 • Truy cập thông tin cá nhân về bạn phù hợp với yêu cầu pháp lý. Ngoài ra, trong một số trường hợp, bạn có quyền nhận hoặc chuyển thông tin cá nhân điện tử của mình cho một bên khác.
 • Yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn khi thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp các công cụ tự phục vụ cho phép bạn cập nhật thông tin cá nhân của mình hoặc chúng tôi có thể giới thiệu bạn đến người kiểm soát thông tin cá nhân của bạn, người có thể thực hiện chỉnh sửa.
 • Yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn, tuân theo một số ngoại lệ nhất định theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu hạn chế hoặc phản đối xử lý thông tin cá nhân của bạn, bao gồm quyền từ chối hoặc từ chối bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, nếu có thể, khi các yêu cầu đó được cho phép theo luật.
 • Không bị chúng tôi phân biệt đối xử vì đã thực thi quyền riêng tư của bạn.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi như được quy định dưới đây. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu như vậy theo luật pháp hiện hành. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn trước khi thực hiện yêu cầu của bạn.

CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU QUỐC TẾ

Bạn thừa nhận rằng tất cả thông tin được xử lý bởi chúng tôi có thể được chuyển, xử lý và lưu trữ ở mọi nơi trên thế giới, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác có thể có luật bảo vệ dữ liệu khác với luật pháp bạn sống ở đâu. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp để yêu cầu thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác bên thứ ba của chúng tôi cũng có các biện pháp bảo vệ phù hợp.

THU NHẬP DỮ LIỆU

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được như được mô tả trong Thông báo bảo mật này miễn là bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi cần thiết để thực hiện các mục đích mà nó được thu thập, cung cấp Dịch vụ của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thiết lập các biện pháp bảo vệ pháp lý , tiến hành kiểm toán, theo đuổi các mục đích kinh doanh hợp pháp, thực thi các thỏa thuận của chúng tôi và tuân thủ luật pháp hiện hành.

BẢO MẬT

Chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được xử lý an toàn và tuân theo Thông báo bảo mật này. Thật không may, không có hệ thống nào an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với việc tiết lộ không chủ ý.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng điện tử về các vấn đề bảo mật, quyền riêng tư và quản trị liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. Nếu chúng tôi biết được vi phạm của hệ thống bảo mật, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng điện tử bằng cách đăng thông báo trên Dịch vụ, qua thư hoặc bằng cách gửi e-mail cho bạn.

THÔNG TIN CỦA TRẺ EM

Dịch vụ không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi (hoặc độ tuổi khác theo yêu cầu của luật pháp địa phương) và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi như quy định dưới đây. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào vi phạm luật hiện hành, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các bước để xóa thông tin đó và chấm dứt tài khoản của trẻ em.

AUTHORITY

Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Vương quốc Anh, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát hiện hành nếu bạn cho rằng việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm luật hiện hành.

RIÊNG TƯ RIÊNG TƯ

Các thông báo sau áp dụng cho người dân và người tiêu dùng ở California.

Luật chiếu sáng California . Luật “Shine the Light” của California cho phép người dùng là cư dân California yêu cầu và nhận được từ chúng tôi mỗi năm một lần, miễn phí, danh sách các bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân của họ (nếu có) cho tiếp thị trực tiếp của họ mục đích trong năm dương lịch trước, cũng như loại thông tin cá nhân được tiết lộ cho các bên đó. Để thực hiện một yêu cầu như vậy từ chúng tôi, nếu có quyền, vui lòng sử dụng danh sách thông tin liên hệ

Danh mục Ví dụ Đã thu thập
Số nhận dạng. tên, bí danh, địa chỉ bưu chính, số nhận dạng cá nhân duy nhất, số nhận dạng trực tuyến, địa chỉ Giao thức Internet, địa chỉ email, tên tài khoản, An sinh xã hội hoặc các số nhận dạng tương tự khác.
Các đặc điểm phân loại được bảo vệ theo luật của California hoặc liên bang. Tuổi (40 tuổi trở lên), chủng tộc, màu da, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, quốc tịch, tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tình trạng hôn nhân, tình trạng y tế, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, giới tính (bao gồm cả giới tính, giới tính , biểu hiện giới tính, mang thai hoặc sinh con và các điều kiện y tế liên quan), xu hướng tình dục, tình trạng cựu quân nhân hoặc quân đội, thông tin di truyền (bao gồm thông tin di truyền gia đình). Không
Thông tin thương mại. Hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, thu được hoặc được xem xét hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu thụ khác. Không
Thông tin sinh trắc học. Sinh lý, sinh học hoặc hành vi, các đặc điểm (bao gồm DNA) có thể được sử dụng để thiết lập danh tính cá nhân hoặc hình ảnh của mống mắt, võng mạc, vân tay, mặt, bàn tay, lòng bàn tay, mô hình tĩnh mạch và bản ghi giọng nói, từ đó một mẫu định danh, chẳng hạn như khuôn mặt, mẫu minutiae hoặc giọng nói, có thể được trích xuất và mô hình gõ phím hoặc nhịp điệu, mẫu dáng đi hoặc nhịp điệu, và dữ liệu về giấc ngủ, sức khỏe hoặc tập thể dục có chứa thông tin nhận dạng. Không
Internet hoặc hoạt động mạng điện tử khác. Lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, thông tin về tương tác của người tiêu dùng với trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên internet.
Dữ liệu định vị địa lý. Vị trí hoặc chuyển động vật lý. Không
Dữ liệu cảm giác. Âm thanh, điện tử, hình ảnh, nhiệt, khứu giác hoặc thông tin tương tự. Không
Thông tin liên quan đến chuyên môn hoặc việc làm. Lịch sử công việc hiện tại hoặc quá khứ hoặc đánh giá hiệu suất.
Thông tin giáo dục ngoài công lập (theo Đạo luật về quyền riêng tư và quyền giáo dục gia đình (20 Hoa Kỳ. 1232g, 34 C.F.R. Phần 99)). Hồ sơ giáo dục liên quan trực tiếp đến học sinh được duy trì bởi một tổ chức giáo dục hoặc bên hoạt động thay mặt, chẳng hạn như điểm số, bảng điểm, danh sách lớp, lịch học, mã nhận dạng sinh viên, thông tin tài chính của sinh viên hoặc học sinh hồ sơ kỷ luật. Không
Suy luận được rút ra từ thông tin cá nhân khác để tạo hồ sơ về người tiêu dùng. Hồ sơ phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng tâm lý, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu của người tiêu dùng. Không
Các danh mục thông tin cá nhân được liệt kê trong các danh mục ở trên, nhưng các tham chiếu trong quy chế Hồ sơ khách hàng California (Mã số dân sự § 1798,80 (e)). Tên, chữ ký, số An sinh xã hội, đặc điểm hoặc mô tả vật lý, địa chỉ, số điện thoại, số hộ chiếu, bằng lái xe hoặc số chứng minh thư nhà nước, số chính sách bảo hiểm, giáo dục, việc làm, lịch sử việc làm, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ thông tin tài chính, thông tin y tế hoặc thông tin bảo hiểm y tế nào khác. Thông tin cá nhân không bao gồm thông tin có sẵn công khai được cung cấp hợp pháp cho công chúng từ hồ sơ chính phủ liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Lưu ý: Một số thông tin cá nhân có trong danh mục này có thể trùng lặp với các danh mục khác. Không

Danh mục nguồn từ thông tin cá nhân nào được thu thập

Chúng tôi có được các danh mục Thông tin cá nhân được liệt kê ở trên từ các danh mục nguồn được mô tả ở trên trong Thông báo bảo mật này.

Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích kinh doanh được mô tả ở trên trong Thông báo bảo mật này.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh

Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba hoặc những người khác như được mô tả ở trên trong Thông báo bảo mật này cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào được mô tả ở trên.

Trong mười hai (12) tháng trước, chúng tôi đã tiết lộ các danh mục Thông tin cá nhân sau đây với vai trò là một doanh nghiệp cho mục đích kinh doanh:

Bán thông tin cá nhân

Trong mười hai (12) tháng trước, chúng tôi đã không tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào theo cách được coi là bán hàng theo CCPA.

THAY ĐỔI THÔNG BÁO RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi Thông báo bảo mật này. Nếu có bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Thông báo bảo mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo yêu cầu của luật hiện hành. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ được coi là đã chấp nhận Thông báo bảo mật được cập nhật nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi Thông báo bảo mật mới có hiệu lực.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc Thông báo bảo mật này hoặc nếu bạn muốn gửi yêu cầu thực hiện các quyền của mình như được nêu chi tiết trong Thông báo bảo mật này Piso 19, oficina 19 “A”, de la Torre Capital Plaza, Urbanización Costa del Este. Công viên de Panamá, República de Panamá. Zip: 0801 Điện thoại: +507 308-9000

0
0