Cơ sở hạ tầng IoT chống giả mạo.

Tăng sự tự tin vào cơ sở hạ tầng IoT của bạn hơn bao giờ hết với tính bảo mật cao và toàn vẹn dữ liệu

Các điểm cuối IoT không thể điều chỉnh

Điểm cuối bảo mật của chúng tôi với các yếu tố bảo mật cấp tài chính cùng với một ghi-một khi MCU không có gì để hack, đem lại cho bạn sự an tâm.

Tin tưởng tính toàn vẹn dữ liệu IoT của bạn.

Nguồn gốc dữ liệu và biến thể được đảm bảo bởi các điểm cuối an toàn và tăng cường mật mã hóa và ghi nhật ký kiểm toán rất đáng tin cậy.

Tài sản theo dõi bản thân.

Với các điểm cuối chống giả mạo và Nhật ký kiểm toán bất biến, tài sản tạo doanh thu có thể tự động hơn bao giờ hết.