Dễ dàng ghi lại các lệnh thay đổi để giữ cho dự án đang chạy.

Nhận được trên cùng một trang về thay đổi đơn đặt hàng quan trọng để duy trì trách nhiệm và giảm thiểu sự chậm trễ, tất cả được hỗ trợ bởi một bản ghi kiểm toán đáng tin cậy.

Làm sẵn cho công trình xây dựng.

Sử dụng phần mềm phức tạp trên một trang web xây dựng để truyền đạt những thay đổi quan trọng là một không-đi-vì vậy chúng tôi sử dụng tốt nhất-trong-lớp mật mã để làm cho thậm chí đơn giản nhắn tin như đáng tin cậy và auditable.

Thực hiện mọi thay đổi để minh bạch & trách nhiệm

Mỗi đăng ký, từ chối, hoặc bình luận được ký điện tử và sao lưu với một Nhật ký kiểm toán rất đáng tin cậy, không cần phải theo dõi, không có sự nhầm lẫn nào.

Các loại tranh chấp tốt nhất là không có tranh chấp nào cả.

Khi mỗi lệnh thay đổi quan trọng được ký điện tử và hỗ trợ bởi một Nhật ký kiểm tra, tất cả mọi người có thể làm việc trơn tru mà không có sự chậm trễ pesky.