Báo cáo tạo cảm biến tin cậy.

Tự tin đồng ý về dữ liệu và doanh thu được tạo ra bởi thiết bị qua các điểm cuối phần cứng bảo mật mã hóa, thả neo vào một đường mòn kiểm toán.

Bảo mật dữ liệu tại nguồn.

Sự tự tin trong dữ liệu của tài sản của bạn bắt đầu với điểm cuối phần cứng bảo mật được xây dựng để chống giả mạo-bởi bất kỳ ai, từ xa hoặc trong khuôn viên. Không có rác đi vào, không có rác đi ra ngoài.

Kiểm toán tự động đưa lỗi của con người ra khỏi phương trình.

Tất cả dữ liệu do tài sản tạo ra được hỗ trợ bởi một Nhật ký kiểm tra, được tự động kiểm toán một cách thường xuyên, loại bỏ bất kỳ lỗi nào của con người hoặc maleficence, chẳng hạn như báo cáo sai tình trạng tài sản hoặc thu nhập.

Vấn đề tại chỗ sớm.

Sự tự tin về độ chính xác của dữ liệu có thể giúp giảm thời gian ngừng hoạt động và lạm dụng, thúc đẩy đáng kể doanh thu cũng như tránh việc bảo trì không cần thiết.