Tạo sao lại muốn tham gia Taraxa

Taraxa là một dự án phát triển với tốc độ nhanh. Nhiều phát minh đầu tiên trên thế giới đã được tạo ra (và sẽ tiếp tục được tạo ra) trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng sổ cái phân tán công cộng. Chúng tôi tập trung mọi nguồn lực vào ứng dụng và tin rằng đây là cách tốt nhất để thúc đẩy blockchain là thông qua sổ cái phân tán công cộng, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng, thiết lập nên một ứng dụng Blockchain nguyên sinh thực sự.

Chúng tôi cung cấp tài trợ VISA.

Dưới đây là một số lý do tại sao bạn nên tham gia vào Taraxa:

Công nghệ tiên tiến

Các thành viên trẻ trung hăng động và đầy nhiệt huyết

Ứng dụng đột phá

Mức lương cạnh tranh

Tầm ảnh hưởng toàn cầu

Giờ làm việc linh hoạt

Đội ngũ với năng lực làm việc hiệu quả cao

Vô tận

Hiện tại đang nở

0
0