Taraxa được xây dựng để giảm sự phức tạp và giảm thiểu sự không chắc chắn của môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng ngày nay. Tận dụng công nghệ sổ cái hiện đại, chúng tôi cung cấp một cơ sở hạ tầng Nhật ký kiểm tra để thực hiện các hoạt động và quy trình tự tin trong suốt cho tất cả các bên liên quan, tiết kiệm chi phí thời gian và rủi ro gắn liền với sự nhầm lẫn, tranh chấp hoặc kiện tụng.

0
bằng sáng chế đang chờ
0 +
triệu USD tác động kinh doanh

Đội ngũ của chúng tôi được tạo thành từ các chuyên gia kỹ thuật, học tập và kinh doanh đến từ Stanford, Berkeley, và Brown, khớp nối kinh nghiệm sâu rộng trong công nghệ hạ tầng với chuyên môn hoạt động kinh doanh sâu.

Đừng bỏ lỡ một nhịp-tham gia cộng đồng của chúng tôi!

Chúng tôi thường xuyên công bố tiến độ và mốc quan trọng của dự án, đến tham gia cuộc trò chuyện!

Tham gia với chúng tôi!

Taraxa là một nhóm chuyển động nhanh chóng xây dựng nhiều sáng kiến đầu tiên trên thế giới trong sổ cái công cộng phi tập trung cũng như DApps. Chúng tôi đang tìm kiếm người tài năng và động lực để gia nhập đội ngũ của chúng tôi.

Dưới đây là danh sách các vị trí mở của chúng tôi, tất cả các vị trí là từ xa!