Đội ngũ

Steven Pu

Nhà đồng sáng lập và CEO

IoT và doanh nhân ngành y tế trị liệu, tư vấn chiến lược, LinkSens, EviPath, Monitor Deloitte, Đại học Stanford.

Justin Snapp

Nhà đồng sáng lập và CTO

Thiết kế chip Analog, Điện tử chân không chế tạo vi mô, những người đam mê IoT; Qualcomm, Intersil; Cử nhân, Thạc sĩ & Tiến sĩ Kỹ thuật Điện tử Đại học Stanford.

Qi Gao

Nhà phát triển cốt lõi

Cử nhân Khoa học chuyên ngành EECS từ Đại học California, Berkeley.。

Oleh Lukyrych

Nhà phát triển cốt lõi

Giao diện thuật toán, phân tích dữ liệu trực tuyến, tin tặc EVM, People.ai, xếp hạng trao đổi được mã hóa; Cử nhân CSE, Đại học Kỹ thuật Quốc gia Ukraine.

Miho Frankovic

Nhà phát triển cốt lõi

Nhà phát triển cốt lõi

Chris Dai

Trưởng ban nhật bản

Doanh nhân, nhà đầu tư blockchain; Leland Capital, Longhash Nhật Bản, blockchain incubator, Cử nhân MS & E Đại học Stanford.

Seirai Li

Cộng đồng & Thị trường

Quản lý cộng đồng, thị trường xã hội; Mitsubishi, Mizuho, Mitsubishi, Mizuho; Cử nhân Ngôn ngữ và Kinh tế Nhật Bản tại Đại học Kyushu.

Cố vấn

Maurice Herlihy

Cố vấn kỹ thuật

Giáo sư Herlihy là giáo sư An Wang của Khoa học máy tính tại Đại học Brown, cơ quan thẩm quyền thế giới về điện toán phân tán. more…

Mamoru Taniya

Cố vấn sách lược

Taniya-san có nhiều kinh nghiệm đầu tư, là một trong những nhà đầu tư hàng đầu và sớm nhất tại Nhật Bản. Hiện tại, more…

Bo Shen

Cố vấn sách lược

Ông Shen là một trong những nhà đầu tư và doanh nhân đầu tiên của ngành blockchain toàn cầu, đồng sáng lập Bitshares và Fenbushi Capital. more…

Đối tác

0
0